måndag 27 maj 2013

Lindesbergs kommunledning visar återigen prov på inkompetens och medborgarförakt

Med risk för att verka färgad i detta inlägg, kan jag återigen konstatera att visionerna om en levande landsbygd är obetydliga i relationen till att försäkra sig om att driften av diverse skrytbyggen inom Lindesbergs huvudort fungerar klanderfritt.

En nedläggning av den grundskola (Ramshyttan), som har högst måluppfyllnad inom kommunens skolväsen, skulle motsvara en besparing som räcker till ett kvartals drift av Lindesbergs Arena. Givetvis visar detta vilka prioriteringar som görs inom kommunen och tyvärr är barnen som vanligt de som får sitta i kläm.

Jag inser givetvis att varje kommun måste få samman sin budget och speciellt inför stundande valår, då visad beslutsamhet troligen leder till förnyat förtroende och ännu en möjlighet att försöka lära sig ta vettiga beslut under ytterligare en mandatperiod, men ibland måste man bry sig om de små och framtida medborgarna i kommunen, de är ju trots allt kommunens framtid.

Inser just att föregående mening kan vara lite för lång för att kommunstyrelsen ska förstå innebörden, men det finns säkert någon glesbygdsbo som kan dela upp den i mer lättläst form.

Kommunens utredning/revision "KRUT" (Kvalitets och Resursutredning), visar att Ramshyttans skola har en måluppfyllelse om 96% samt är en av 2 skolor i kommunen som påvisar ett ökande elevantal, om än med små siffror.

Jag har sedan tidigare sett mina 3 äldre barn genomgå sina första skolår i Ramshyttans skola och de minns alla med glädje den trygghet och gemenskap som alltid fanns där. Den närhet och omtanke som alltid visades mellan såväl elever som personal är säkerligen signifikativ för mindre byskolor, där stressen och hetsen inte genomsyrar tillvaron utan lugn och ro ger harmoniska ungdomar som har alla förutsättningar att lyckas senare i livet.

Den möjligheten vill jag ge min snart sjuåriga dotter med, förstör inte den chansen i er besparingsiver, sänk inomhustemperaturen i Lindesbergs Arena med ett par grader istället.

Källor som ligger till grund för det "beslut" som Lindesbergs kommunstyrelse ska fatta i sitt nybyggda konferensrum för att säkra ännu en mandatperiod med nedskärningar för medborgarna, överallt utom i centralorten:

http://lindesberg.se/download/18.1e49087c13cb0c4d02cccf3/1369134347301/Au+130514.pdf

http://lindesberg.se/download/18.1e49087c13cb0c4d02cd201/1369285881075/BUN+130530.pdf

Ont "KRUT" förgås inte så lätt...

Fredrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar